آستین مچی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت آموزش خیاطی- از آستین مچی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آستین مچی

آستین مچی  ۱) یک مستطیل می کشیم به عرض به نسبت دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت و به طول قد آستین مچی. ۲) برای قوس آستین ۱۰ تا ۱۵ سانت پایین رفته قوس آستین را می کشیم. ۳) در پایین از دولای باز سمت چپ ۲ سانت داخل آستین رفته به زیر بغل آستین می کشیم. ۴) سپس برش را باز کرده مثل آستین شماره یک عمل می کنیم و قوس قسمت جلو را افزایش می دهیم. ۵) در قسمت پایین آستین از سمت پش ۱۰ سانت داخل و ۷ سانت بالا رفته قیچی می کنیم. این برای جای باز مچ می باشد...● روش دوخت: الف) اول خطوط کشیده شده را قیچی می کنیم. ب) سپس مثادامه مقاله آستین مچیبرچسب ها: مثل. آستین. آستین. سانت. پایین.