بنفشه مظهر بهار

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت آموزش خیاطی- از بنفشه مظهر بهار بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بنفشه مظهر بهار

بنفشه مظهر بهار  سال ها است که ظهور بنفشه های مخملی در باغچه ها و گلخانه ها برای ما نشانه از راه رسیدن بهار است. رومیزی، دستمال سفره ها و سایر وسایل پارچه ای مربوط به آشپزخانه را با بنفشه های رنگارنگ بیارایید و بهار را به خانه دعوت کنید. با ساخت استنسیلی از گل های بنفشه و چاپ آنها روی وسایل پارچه ای خانه به آنها زیبایی و طراوت ببخشید و با بهره گیری از گلدوزی های ظریف و آسان در کنار بنفشه های چاپ شده به آنها بعد و برجستگی بدهید. برای این منظور به وسایل زیر نیاز دارید...رومیزی و دستمال سفره هایادامه مقاله بنفشه مظهر بهاربرچسب ها: سایر. برای این منظور. خانه. خانه ها برای ما نشانه از راه رسیدن بهار است. زیبایی.