حوله تزئینی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت آموزش خیاطی- از حوله تزئینی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

حوله تزئینی

حوله تزئینی  یک حوله کوچک ساده را با افزودن یک نوار باریک گلدوزی در امتداد یک طرف آن تزئین کنید. شما می‌‌توانید این تکه باریکه نوار گلدوزی را بلندتر درست کنید و حوله حمام را نیز هماهنگ با آن تزئین نمائید...- وسائل لازم:تکه باریکه شماره‌دوزی سفید به‌عرض ۷/۵ سانتی‌متر و به‌طول حداقل ۵ سانتی‌متر بلندتر از عرض حوله نخ کوک با رنگ متضادسوزن خیاطینخ کتانی آبیسوزن شماره‌دوزیقیچیسوزن ته گردحوله کوچک سفیدنخ قرقره همرنگ پارچه۱. جای گلدوزی را روی تکه باریکه پارچه شماره‌دوزی با دوخت دو ردیف کوک موازی بهادامه مقاله حوله تزئینیبرچسب ها: تزئینی. حوله. نوار. حوله. افزودن.