مانتو مدل خفاشی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت آموزش خیاطی- از مانتو مدل خفاشی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

مانتو مدل خفاشی

مانتو مدل خفاشی  ۱) پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری تا می زنیم. ۲) از دولای باز پارچه ۷ سانت برای سجاف اضافه می گذاریم. بعد از سجاف ۸ سانت داخل و ۸ سانت پایین خط دور گردن جلو را رسم می کنیم. ۳) از دولای باز بعد از سجاف ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین سمت چپ می رویم. از این نقطه ۹ سانت پایین رفته برای شیب سرشانه خط روی آستین را رسم می کنیم. از ۹ سانت شیب سراشنه ۲۵ سانت پائین می رویم و از این نقطه ۲ سانت داخل رفته خط دم آستین را رسم می کنیم...۴) از سرشانه بلندی لباس به اادامه مقاله مانتو مدل خفاشیبرچسب ها: مدل. دولای باز پارچه ۷ سانت. دولای باز پارچه ۷ سانت. اندازه. سانت.