ساخت شمع‌های پیچ

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت آموزش شمع سازی و شمع آرایی- از ساخت شمع‌های پیچ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

ساخت شمع‌های پیچشمع‌های پیچ همان شمع‌های غوطه‌ور شده می‌باشند که آنها را به طرح‌های پیچ فرم می‌دهید برای درست کردن شمع‌های پیچ ممکن است به کمی تمرین نیاز داشته باشید تا شمع‌هائی زیبا بسازید.● مواد و لوازم مورد نیاز▪ مواد و وسایل موردنیاز ذوب موم▪ مواد و وسایل مورد نیاز شمع‌های غوطه‌ور▪ چاقو▪ وردنه▪ قوطی بلند▪ کاغذ مومی● روش ساخت۱. مقدار موم مورد نیاز را حساب کنید و طبق توضیحات ذوب موم در توضیحات قبل موم را ذوب کنید.۲. شمع‌های غوطه‌ور را طبق توضیحات قبل بسازید.۳. وقتی شمع در حال سرد شدن است و تاادامه مقاله ساخت شمع‌های پیچبرچسب ها: شمع‌های. پیچ. مواد و وسایل موردنیاز. پیچ. مواد.