فنگ شویی چیست-2

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون داخلی- از فنگ شویی چیست بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

دکوراسیون و زیبایی خانه,فنگ شویی چیست,دكور اتاق خواب كودك

فنگ شویی چیست-2فنگ شویی چیست؟فنگ شویی هنر باستانی شرقی، برای قرار دادن هر وسیله در جای صحیح خود چه در منزل و چه در محیط کار است .هنگامی که انسان و محیط پیرامون او با هم هماهنگ باشند، نتیجه اش زندگی خوب و موفقیت برای ماست و هدف فنگ شویی هم رسیدن به همین موفقیت است .اگر بخواهیم فنگ شویی را لغت به لغت ترجمه کنیم به معنی باد و آب است و به این معناست که از حرکت باد و آب و به کار بردن درست عناصر مادی انرژی خوبی در محیط زندگی ما جریان پیدا می کندخاستگاه فنگ شویی قاره آسیا است به همین خاطر قوانینش بادامه مقاله فنگ شویی چیست-2برچسب ها: شویی. شویی هنر باستانی. شویی هنر باستانی. خاک. عناصر.