هفت نکته درباره سازگاری رنگ‌ها و بافت‌ها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون داخلی- از هفت نکته درباره سازگاری رنگ‌ها و بافت‌ها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

هفت نکته درباره سازگاری رنگ‌ها و بافت‌ها

هفت نکته درباره سازگاری رنگ‌ها و بافت‌ها ۱) در‌ تصویری که توی این ستون می‌بینید،‌ترکیبی از بافت‌های طبیعی خوشایند و یک فضای آرامش بخش روستیک همراه با چیدمانی مدرن را مشاهده می‌کنید که طیف رنگ‌های آبی در‌ آن باعث شده است فضا ملایم‌تر شود.۲) دکوراتور در‌ این فضا از طیف رنگ‌های میانی آبی استفاده کرده است تا قدرت متعادل کردن رنگ‌های خنثی را داشته باشد. البته‌ این تونالیته‌ها نه خیلی باید روشن باشند و نه خیلی تیره؛ در غیر این صورت، دیگر تونالیته‌ها تحت تاثیر شدید قرار می‌گیرند.۳) پرده‌ها با پادامه مقاله هفت نکته درباره سازگاری رنگ‌ها و بافت‌هابرچسب ها: نکته. درباره. سازگاری. رنگ‌ها. بافت‌ها.