رابطه رنگی فضاهای خانه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون داخلی- از رابطه رنگی فضاهای خانه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

دکوراسیون و زیبایی خانه,دیوارهای زیبا,دیوارهای دل انگیز

رابطه رنگی فضاهای خانهرابطه رنگی میان فضاهای خانهبرای ایجاد نوعی رابطه رنگی در میان فضاهای مختلف یک خانه اگر این فضاها را بتوان با بستن یک در از یکدیگر جدا کرد چندان اهمیتی ندارد. اما اگر این فضاها از یکدیگر مجزا نباشند و از یک اتاق بتوان فضاهای دیگر را دید آنگاه ایجاد نوعی هماهنگی رنگی در میان این اتاق ها اهمیت ویژه ای می یابد.چراکه چنانچه این فضاها به لحاظ پالت رنگی به کار رفته در دکوراسیون هارمونی داشته باشند نگاه بیننده در حرکت از یک فضا به فضای دیگر به نرمی عبور کرده و بیننده وجود هماهنادامه مقاله رابطه رنگی فضاهای خانهبرچسب ها: رنگی. فضاهای. خانه. یکدیگر. اهمیتی.