رنگ ها و معانی آن ها در طراحی داخلی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون داخلی- از رنگ ها و معانی آن ها در طراحی داخلی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

معانی رنگ ها در طراحی داخلی, روانشناسی رنگ ها, آشنایی با انواع رنگ ها در دکوراسیون

 رنگی که شما برای هر اتاق انتخاب می کنید فضای اتاق شما را تعریف می کند. طراحان داخلی، رنگ هایی را انتخاب می کنند که علاوه بر جاذبه زیبا شناختی، جاذبه عاطفی اتاق را نیز بیشتر کند. آن ها رنگ ها را به سه دسته تقسیم بندی می کنند:۱- رنگ های فعال ۲- رنگ های غیرفعال ۳-‌رنگ‌های خنثی.رنگ های فعال باعث می شوند تا عواطف را با میزان تندی رنگ شان تحریک می کنند، در حالی که رنگ های غیرفعال احساس آرام بخشی را به همراه دارند. رنگ های خنثی کم ترین اثر عاطفی را دارند؛ اما باعث تعدیل در رنگ های روشن یا تیره میادامه مقاله رنگ ها و معانی آن ها در طراحی داخلیبرچسب ها: روانشناسی رنگ ها. آشنایی با انواع رنگ ها در دکوراسیون. رنگ های فعال در دکوراسیون. رنگ های خنثی در دکوراسیون. رنگ های داخلی خانه.