چرا این لوستر؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش خانه داری ، نکات خانه داری مفید قسمت نکات خانه داری مفید- از چرا این لوستر؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

چرا این لوستر؟

چرا این لوستر؟چرا این لوستر؟ تا به حال شده که در مورد دلیل انتخاب لوستر خانه فکر کنید؛ ما معمولاً در مورد بدیهی ترین چیزها کمتر فکر می کنیم...نور و وجود آن دراطراف ما چنان عادی است که کمتر شده به اهمیت آن بیندیشیم. ما معمولاً ایده و تصور خاصی در مورد ملاک های نورپردازی در فضاهای مختلف خانه نداریم، لوسترهایی که انتخاب می کنیم بیشتر سلیقه ای است که البته بیشتر، قیمت در انتخاب آن مؤثر است تا شاخصه های کاربردی و طراحانه آن!یکی از هدف های نورپردازی روشن ساختن محیط است؛ اما هدف مهم دیگری که معمولاادامه مقاله چرا این لوستر؟برچسب ها: خانه. مورد. حال. انتخاب. چیزها کمتر فکر می کنیم.