رمز و رموز خانه داری

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش خانه داری ، نکات خانه داری مفید قسمت نکات خانه داری مفید- از رمز و رموز خانه داری بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

رمز و رموز خانه داری

رمز و رموز خانه داریرمز و رموز خانه داری● پوست کندن ماهی های کوچکموقع پوست کندن یا تراشیدن فلس های ماهی های کوچک می توانید از یک گیره بزرگ کمک بگیرید. به این ترتیب که دم ماهی را به وسیله گیره محکم نگه دارید تا بتوانید فلس های آنرا بتراشید.● مورچه در آشپزخانهاگر کمی نمک در درزهای آشپزخانه بریزید مانع از خروج مورچه خواهید شد.● ثابت ماندن رنگ میوه ها بعد از پوست کندنبرای این منظور بلافاصله بعد از پوست کندن میوه، آنها را درون محلول آب و نمک رقیق قرار دهید.● لکه چای و قهوهبرای پاک کردن لکه چای یاادامه مقاله رمز و رموز خانه داریبرچسب ها: خانه. داری. گیره. پوست. گیره.