مبارزه با حشرات خانه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش خانه داری ، نکات خانه داری مفید قسمت شستشو و نظافت و خانه تکانی و لکه گیری- از مبارزه با حشرات خانه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

حشرات,حشرات موذی,گزش حشرات

خانه داری - خانه تکانی - مبارزه با حشرات خانه- تارعنکبوتبرای برداشتن تار عنکبوت از سقف یک جوراب را به سر یک چوب قرار دهید و بانوار چسب آن را محکم کنید و سقف را تمیز کنید برای تمیزکردن زیر یخچال هم از این روش استفاده می‌کنیم...- گزش زنبوربهتر است محل گزش زنبور را با جوش شیرین و آب آغشته نماییم سپس یک تکه پیاز روی محل گزش می‌گذاریم تا زهر را کاملاً جذب کند.- مورچهبا ریختن نمک درمحل حرکت، مورچه حرکت خود را در آن محل متوقف می‌کند از حشره‌کش و پودرهای ضد مورچه نیز می‌توان استفاده کرد، به صورتی که آادامه مقاله مبارزه با حشرات خانهبرچسب ها: خانه. خانه. داری. تمیزکردن. سقف.