راههای صرفه جویی در مصرف آب

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش خانه داری ، نکات خانه داری مفید قسمت صرفه جویی در خانه اقتصاد خانواده- از راههای صرفه جویی در مصرف آب بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

صرفه جویی در آب,راههای صرفه جویی در آب

خانه داری - صرفه جویی - راههای صرفه جویی در مصرف آبمتن پیش رو حاصل تلاش یکی از کارشناسان آب منطقه ای خراسان رضوی است که به بهانه خشکسالی و پیامد های بی آبی، آن را منعکس کرده ایم و انتظار داریم شهروندان با بسیج عمومی در امر مصرف بهینه آب در حفظ این مایه حیات بیش از پیش کوشا باشند. ؛بحران کم آبی و تاثیر آن در جهان ؛حجم آب در کره زمین ثابت و در مداری بسته به طور دایم در حال گردش است. همچنین تنها ٣درصد از کل آب های کره زمین که برای مصارف انسانی مانند کشاورزی و صنعت و شرب مناسب است شیرین می باشد ازادامه مقاله راههای صرفه جویی در مصرف آببرچسب ها: صرفه. جویی. در. مصرف. آب.