احساس خشم می کنم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت ارتباطات کودک- از احساس خشم می کنم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

خشم کودکان,کودکان عصبی,ناراحتی کودک

احساس خشم می کنم   سه مرحله برای تثبیت اثر خشمبرای اینکه در اوقات صلح و آرامش، خودمان را برای اوقات فشار و سختی آماده سازیم، بایستی از حقایق زیر آگاه باشیم: 1- باید این واقعیت را بپذیریم که کودکان گاهی باعث خشمگین شدن ما خواهند شد... 2- ما حق داریم که از خشم استفاده کنیم، بدون اینکه احساس گناه و یا شرمساری کنیم. 3- ما حق داریم که احساسمان را بیان کنیم، مگر زمانی که از این طریق آسیبی به کسی برسد. ما می‌توانیم احساسات خشم آمیزمان را بروز دهیم، با این شرط که به شخصیّت و وجود درونی کودک بی‌حرمتیادامه مقاله احساس خشم می کنمبرچسب ها: خشم. کنم. آکاایران. فشار. آرامش.