ارتباط با بچه ها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت ارتباطات کودک- از ارتباط با بچه ها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شعر و کودک,کودکان با احساس,کودکان شاعر

ارتباط با بچه ها    واقعیت این است که کودک از زهدان مادر با ریتم و موسیقی مونس می شود و شادی های مادر را درک می کند ؛ به ویژه می توان اذعان کرد که با شنیدن ریتم دلنشین ضربان قلبِ مادر ، موسیقی را قبل از تولد می آموزد...این است که مادران در همه دنیا برای بچه های خود از همان بدو تولد لالایی می خوانند و بعضاً ترانه ملی و محلی سرزمین خود را زیر لب زمزمه می کنند ؛ با وجود این که بچه ها از معانی این لالایی ها سر در نمی آورند ولی از موسیقی و شکل شاعرانه آن لذت می برند.مضمون لالایی هاشاید بتوانادامه مقاله ارتباط با بچه هابرچسب ها: بچه. آکاایران. مادر. شادی های مادر. موسیق.