صفحه خانگی arrow کودک arrow ارتباطات کودک arrow دلبستگی های معصومانه

دلبستگی های معصومانه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت ارتباطات کودک- از دلبستگی های معصومانه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

دلبستگی میان مادر وکودک,مادر و وابستگی نوزاد

دلبستگی های معصومانهاهمیت دلبستگی میان مادر وکودککنش و تاثیر این این فرآیند ایجاد امینت روانی است. سیستمی تنظیم کننده که در درون فرد وجود دارد. هدف آن تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی است متمایز و حامی که تکیه گاه نامیده می شود... آنچه که مسلم است نتیجه عمده کنش میان مادر و کودک ایجاد نوعی دلبستگی عاطفی به مادر است. کنش و تاثیر این این فرآیند ایجاد امینت روانی است...دلبستگی عبارتست از سیستمی تنظیم کننده که در درون فرد وجود دارد. هدف آن تنظیم رفتارهایی است که موجبادامه مقاله دلبستگی های معصومانهبرچسب ها: آکاایران. دلبستگ. سیستمی. درون. تنظیم.