حضور مؤثر پدر

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت ارتباطات کودک- از حضور مؤثر پدر بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

حضور پدر,تاثیر پدر,نقش پدر

حضور مؤثر پدرمن آنگه سر تا جور داشتم    که سر در کنار پدر داشتم در گذشته  بی پدری خیلی عادی تر از امروز بود . آن زمان،نبود پدر در کانون خانواده بیشتر به علت مرگ و میر بود ، نه جدایی ، ترک خانواده یا ازدواجمجدد ، در حال حاضر اکثر بچه هایی که پدر ندارند ، از سرپرستانی برخوردارند که می توانند بار مسئولیت آنها را ، به نیکوترین شیوه ، بر دوش کشنداماتاکنون به فکر چه کسی رسیده است که بداند این قبیل اشخاص ترجیح می دهند چنین وظایفی را نپذیرند یا آن را به دیگری واگذار کنند ؟پیامدهای شادامه مقاله حضور مؤثر پدربرچسب ها: مؤثر. پدر. آکاایران. پدر. حال.