بهشتیان روی زمین

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت کودکان استثنایی- از بهشتیان روی زمین بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عقب ماندگی ذهنی کودکان

بهشتیان روی زمیننگرشی دوباره به عقب ماندگی ذهنیعلی رغم بحثهای گوناگونی که در زمینه ی عقب ماندگی ذهنی صورت گرفته، این پدیده بخوبی شناخته نشده است. به همین دلیل نه تنها جامعه، بلکه والدین این گونه افراد و حتی تمامی دست اندرکاران نیز با رفتار مناسب با این پدیده آشنایی کافی ندارند. در این مقاله سعی شده است که ویژگیهای عقب ماندگی ذهنی و نیازهای افراد مبتلا به این عارضه با زبانی ساده مطرح گردد و شیوه ی صحیح برخورد با این پدیده نشان داده شود...اولین گام در پرداختن بدین مهم، برخورداری اولیاء و مربیاادامه مقاله بهشتیان روی زمینبرچسب ها: آکاایران. نگرشی دوباره به عقب ماندگی. نگرشی. والدین. رغم.