م م م ن خو خو خو بم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت کودکان استثنایی- از م م م ن خو خو خو بم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

لکنت زبان کودک,دلیل لکنت زبان کودک

م م م ن خو خو خو بممؤسسه گفتار آمریکا برآورد کرده است که بالغ بر بیست و پنج درصد از کودکان بین سنین دو تا شش سالگی دچار لکنت زبان یا نارسایی گفتاری می شوند. به همین دلیل زمانی که مادری فرزندش را برای گفتارسنجی پیش متخصص اطفال برد، پزشک به این موضوع توجهی نکرد. اونسبت به سنش خیلی خوب صحبت می کرد ولی بعضی اوقات (مشخصاً زمانی که هیجان زده یا نگران می شد) صداهای آغازین بعضی از کلمات را تکرار می کرد مثل این جمله: من می... می... می... می خواهم برم بی... بی... بی... بیرون.دکتر، مادرکودک را مطمئن ساختادامه مقاله م م م ن خو خو خو بمبرچسب ها: گفتار. پیش. گفتار. موضوع. مطمئن.