صفحه خانگی arrow کودک arrow دنیای کودکانه arrow هشدار به مادران سزارینی

هشدار به مادران سزارینی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت دنیای کودکانه- از هشدار به مادران سزارینی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

سزارین,عوارض سزارین,زایمان بدون درد

هشدار به مادران سزارینی   زایمان طبیعى به نفع مادر، کودک و اقتصاد خانواده استحاضر نیستیم زنده زنده شکنجه شویم. این تصورى است که در میان نسل جدیدى از زنان رایج شده است که زایمان به شیوه طبیعى را انتخاب نمى کنند. در یک کلینیک مراقبت هاى قبل و بعد از باردارى در خیابانى در شمال شهر تهران ، زن جوانى در انتظار به دنیا آمدن نخستین فرزندش، مى گوید: «از زایمان طبیعى فقط صحنه هاى جیغ و فریاد زن ، و دردى که مى کشد در خاطرم هست. واقعاً زایمان طبیعى مثل شکنجه است.»...حالا او با انتخاب زایمان به شیوه سزارادامه مقاله هشدار به مادران سزارینیبرچسب ها: سزارینی. صحنه. مراقبت. زایمان. انتظار.