سفر با کودکان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت شناخت کودک- از سفر با کودکان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

کودک,روانشناسی کودک,اخلاق کودک

سفر با کودکان داروها و مراقبت های‌ پزشکی‌ داروهای‌ اولیه‌ و ساده‌ای‌ مثل‌ مسکن‌ تب‌ و درد، آنتی ‌بیوتیک‌ و آنتی‌ هیستامین‌ را همراه‌ خود بردارید. در مورد بیماری ها و ناراحتی های‌ مزمنی‌ مثل‌ آسم، حتماً بیش‌ از حد مورد نیاز دارو بردارید تا با مشکلی‌ مواجه‌ نشوید. نباید نوزادان‌ را همراه‌ خود به‌ پروازهای‌ طولانی‌ برد.چنانچه‌ مجبور شدید در سفر هوایی‌ کودکتان‌ را همراه‌ ببرید، سعی‌ کنید از برنامه‌ پرواز شبانه‌ استفاده‌ کنید تا او بتواند مطابق‌ معمول‌ در طول‌ شب‌ بخوابد.کلیه‌ داروها راادامه مقاله سفر با کودکانبرچسب ها: کودکان. آکاایران. داروهای‌. درد. داروهای‌ اولیه‌ و ساده‌ای‌ مثل‌.