زندگی در رویا

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت شناخت کودک- از زندگی در رویا بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

کودک,روانشناسی کودک,اخلاق کودک

زندگی در رویا علل و عوامل خیالبافی در کودکان اینکه چه انگیزه ها و عواملی سبب می شوند که خیالبافی در کودکان پدید آمده و پا بگیرند از عوامل متعددی باید نام برد که بظاهر چیزهای مهمی نیستند ولی در عمل برای کودک سرنوشت سازند. آن عوامل بسیار و از آن جمله اند :1- محرومیت ها :کودکانی که در مسیر رشد دچار محرومیت های شدید شده و راهی برای نجات نیافتند ممکن است دچار این وضع شوند. چه بسیارند کودکانی که در زندگی دچار ناکامی هایی سخت شده اند ، خواهش و آرزویی داشته و برآورده نشده اند و در نتیجه از ایادامه مقاله زندگی در رویابرچسب ها: سبب. علل. متعدد. بگیرند. پدید.