شیرخشک و چاقی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تغذیه کودک- از شیرخشک و چاقی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شیرخشک,چاقی,شیر مادر

شیرخشک و چاقیشیرخشک و چاقی استفاده از شیر مادر بجای استفاده از شیر خشک میتواند موجب جلوگیری از ایجاد چاقی گردد. به تمام مزیت های استفاده از شیر مادر بجای شیرخشک این نکته را هم اضافه کنید که استفاده از شیر مادر میتواند موجب جلوگیری از ایجاد چاقی در سالهای بعدی زندگی یک کودک بشود. بر طبق نتایج آزمایشی که در مجله انجمن پزشکی آمریکا American Medical Assiciation درج شده است کودکانی که در شش ماهه اول زندگی شان بوسیله شیر مادر تغذیه شده اند در سن ۱۴ سالگی ۲۲% کمتر از کودکانی که بوسیله شیر خشک تغذیهادامه مقاله شیرخشک و چاقیبرچسب ها: چاقی. آکاایران. موجب. حساسیت. محل.