صفحه خانگی arrow کودک arrow تربیت کودک arrow می زنم چون برام مهمی

می زنم چون برام مهمی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از می زنم چون برام مهمی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

تنبیه,سركوب,قانون شكنی

می زنم چون برام مهمی ! تنبیه همان مجازات مخرب است به نظر میرسد تنبیه، عاملی است که مانع از تکرار یک رفتار ناخواسته می شود. از نظر تئوری، تنبیه باید یک رفتار نامناسب را کاملا سرکوب کند اما به ندرت چنین نتیجه ای حاصل می شود. پدر و مادر باید به خاطر داشته باشند که تنبیه (مخصوصا تنبیه بدنی) با انضباط فرق دارد. تربیت کردن کودکان همیشه بر تنبیه آنها اولویت دارد،تنبیه همان مجازات مخرب استبه نظر میرسد تنبیه، عاملی است که مانع از تکرار یک رفتار ناخواسته می شود. از نظر تئوری، تنبیه باید یک رادامه مقاله می زنم چون برام مهمیبرچسب ها: مهمی. آکاایران. چون. کودکان. مجازات.