صفحه خانگی arrow کودک arrow تربیت کودک arrow پدر و مادر های زمان خود باشید

پدر و مادر های زمان خود باشید

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از پدر و مادر های زمان خود باشید بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

کودک,اخلاق,پرورش

پدر و مادر های زمان خود باشید پرورش اخلاقی کودکان امری پسندیده و بایسته است. قرآن کریم نیز بر پرورش اخلاقی به عنوان تکلیف و وظیفه فردی و اجتماعی تاکید می کند و از همگان می خواهد تا خود و دیگران را بر فضایل اخلاقی پرورش داده و از رذایل پاک سازند.از این رو بر همگان است که هم خود را بر خوی نیک و پسندیده بپرورانند و فضایل را در خود تحکیم و استواری بخشند و هم به حکم وظیفه عقلی و عقلایی و شرعی دیگران را به آن بخوانند و دعوت کنند. بر این اساس تزکیه نفس و خودسازی در کنار دیگرسازی و تربیت دیگادامه مقاله پدر و مادر های زمان خود باشیدبرچسب ها: مادر. زمان. آکاایران. اخلاقی. پرورش.