روزه کودکانه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- از روزه کودکانه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

كودكان و مذهب,تربیت مذهب,فرایض دینی کودکان

روزه کودکانه دنیای کودکان دنیایی سراسر رمز و راز است . آنان چون دانش کافی ندارند ، برای دریافت پیرامون خود به تخیل و یا اندیشه هایی برخاسته از رویا دست می یازند و به پدیده ها ازدریچه بهت و حیرت و گاه شیفتگی و جذبه می نگرند . از این روست که دنیای کودکان بی آلایش و پاک است . آنان یکپارچه از آرزوهای پاک و بلندپروازانه ساخته شده اند ،در دنیای کودکان شاید بی اغراق بزرگترین آرزو ، بزرگ شدن باشد . کودکان همواره در آرزوی بزرگ شدن وبالیدن هستند و برای نیل به این مقصود از والدین و اطراادامه مقاله روزه کودکانهبرچسب ها: آکاایران. تخیل. شاید. کودکان. شاید.