آنچه درباره تخمک گذاری باید بدانیم!

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت بارداری و زایمان علائم بارداری علائم زایمان- از آنچه درباره تخمک گذاری باید بدانیم! بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آنچه درباره تخمک گذاری باید بدانیم! - آکا,بارداری, دوران بارداری

   برای به وجود آمدن یک نوزاد، تخمک گذاری ضروری است. تخمک گذاری در یک لحظۀ بسیار دقیق در سیکل ماهانه صورت می‌پذیرد...اما آیا شما همه چیز را در بارۀ تخمک گذاری می‌دانید؟ با انجام این تست، اطلاعات خود را از جزئیات تخمک گذاری بسنجید. تست تخمک گذاری بر پایۀ میزان برخی هورمون ها قرار دارد.درست.به طور کلی این تست ها هورمون لوتنینیزانت را، که جزء ویژگی های نیمۀ دوم سیکل ماهانه است، مشخص می‌کنند. برخی میزان هورمون استروژن را تعیین می‌کنند. به این ترتیب مناسب ترین روزها از لحاظ قدادامه مقاله آنچه درباره تخمک گذاری باید بدانیم!برچسب ها: تخمک. گذاری. آکا. مراجعه. تخمک.