جشنی پیش از نوروز برای طلب گرما

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان- از جشنی پیش از نوروز برای طلب گرما بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آیین سده سوزی, ترانه های محلی, چله بزرگ

برگزاری جشن‌ها در میان ایرانیان از جایگاه خاصی برخوردار بوده است، جشن‌هایی با یک ویژگی مشترک که همگی در پیوند با پدیده‌های طبیعی، کیهانی و اقلیمی بوده‌اند. از جمله این جشن‌ها، آیین سده سوزی بوده که با سرور و شادی همراه بوده و نمونه کامل یک جشن اصیل و تمام عیار ایرانی بوده است. منطقه سمنان، جشن سده در آغاز شامگاه دهم بهمن برگزار می‌شود. مردم نواحی مختلف در کنار شعله‌های آتش و با توجه به زبان و فرهنگ خود، سرودها و ترانه های گوناگون خوانده و آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما را می‌کنند. برخیادامه مقاله جشنی پیش از نوروز برای طلب گرمابرچسب ها: ترانه های محلی. چله بزرگ. مراسم چهارشنبه سوری. جشن سده چیست. جشن پیش از نوروز.