وخشنکام از جشنهای اسفند ماه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان- از وخشنکام از جشنهای اسفند ماه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

جشنهای اسفند

مقالات مفید - آیین و جشنها - وخشنکام از جشنهای اسفند ماهآبان روز از اسفندماه برابر با 10 اسفند در گاهشماری ایرانی جشن «وَخشنکام» در گرامیداشت رود «آمودریا» یا «جیهون»، بزرگ ترین رود سرزمین های ایرانی...این نام از بزرگ ترین شاخه ی آمودریا بنام رود «وخش» برگرفته شده است. ابوریحان بیرونی «وخشنکام» را «فرشته جیهون» می داند و می بایست با «اَناهیتـَه» یا «آناهید» اینهمانی داشته باشدمنبع : وب سایت آریا بومویرایش و تلخیص:آکاایرانادامه مقاله وخشنکام از جشنهای اسفند ماهبرچسب ها: اسفند. ماه. مقالات. مفید. آکا.