برگ انجیری

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- از برگ انجیری بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

باغبانی,گیاهان آپارتمانی,گلها

مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - برگ انجیریبرگ انجیری از معروف ترین گیاهان آپارتمانی است که در طبیعت به صورت گیاه بالارونده دور درختان می پیچد.دارای برگ های بزرگ، پهن با بریدگی های عمیق است و گل هایش نه چندان جالب توجه به رنگ سفید - کرم پدیدارمی شود...نسبت به سرما حساس است و کمتر از ۱۵ درجه سانتی گراد را تحمل نمی کند. شرایط اقلیمی موطن اصلیخود یعنی آمریکای استوایی را می پسندد. نیاز به مکان نیم سایه، خاک غنی از هوموس و مخلوطی از خاک برگ وخاک چوب و به خوبی زهکشی شده دارد. سطح خاک بایدادامه مقاله برگ انجیریبرچسب ها: مقالات. مفید. آکا. چندان. طبیعت.