چطور گلخانه بسازیم؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- از چطور گلخانه بسازیم؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

 یک گلخانه ، وسیله‌ای برای تغییر محیط اطراف گیاهان و بهبود شرایط رشد می‌باشد. گلخانه‌ها در چند مورد قابل استفاده‌اند. بعضی از گلخانه‌ها برای عملیات سالیانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالیک ه بعضی از آنها فقط برای پرورش گیاهان در فصلهای بهار و پاییز ساخته می‌شوند. در بعضی از شرایط آب و هوایی ، برای پرورش تعدادی از گیاهان در تابستان (مانند گوجه فرنگی) ، که در شرایط بیرون قابل کشت نیستند، گلخانه مورد نیاز می‌باشد.ساختمان گلخانههزینه ساخت گلخانه بطور کلی به اندازه و ماادامه مقاله چطور گلخانه بسازیم؟برچسب ها: گلخانه. گلخانه. تغییر محیط اطراف گیاهان و بهبود شرایط. دما. رطوبت.