گل سن سی ویرا

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- از گل سن سی ویرا بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

باغبانی,گیاهان آپارتمانی,گلها

گل سن سی ویرا▪ از گیاهان مورد استفاده زیاد درخانه‌هاستاز خانواده سوسنیان یا لیلیاسه و بومی آفریقاست، برگ‌ها بلند و کشیده و خاردار با حاشیه زرد و به شکل سرنیزه، ارتفاع برگ‌ها به یک متر می‌رسد و تکثیر آن از طریق برگ و یا ساقه‌های زیرزمینی است، بسیار کم‌توقع و مقاوم در برابر خشکی و سایه ولی در این واریته به علت ابلق بودن برگ‌ها به نور بیشتری احتیاج دارد.‌● نیازها:▪ نور: نور کامل  بهترین شرایط نوری این گیاه است ولی در سایه هم قادر به ادامه زندگی است، تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی‌کند.▪ دما: در زادامه مقاله گل سن سی ویرابرچسب ها: برگ‌ها. شکل. برگ‌. برابر. حاشیه.