گیاه برگ عبانی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- از گیاه برگ عبانی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

باغبانی,گیاهان آپارتمانی,گلها

گیاه برگ عبانی  گیاه برگ عبانی از انواع گیاهان زیبا و سازگار با هرگونه شرایط آب وهوایی بوده و به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد...قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک سبک غنی از ماسه و خاک پرکرده و بذر یا نهال را در آن بکارید و گلدان ها را در معرض نورمستقیم خورشید قرار ندهید. آبیاری گیاه باید بطور منظم انجام بگیرد و زهکشی خاک مناسب باشد. قبل از آبیاری مجدد، دقت کنید خاک گلدان خشک باشد. آبیاری بیش از اندازه، رشد گیاه را متوقف می کند. مناسب ترین PH خاک برای رشد گیاه برگ عبانی، شش و نیادامه مقاله گیاه برگ عبانیبرچسب ها: برگ. آکاایران. زیبا. فضا. فاصله.