گیاه دیزیگتکا ( نوعی آزالیا)

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- از گیاه دیزیگتکا ( نوعی آزالیا) بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

باغبانی,گیاهان آپارتمانی,گلها

گیاه دیزیگتکا ( نوعی آزالیا)▪ خصوصیات: برگها پنجه ای به طول ۲۰-۱۸ سانتیمتر مناسب کاشت گروهی است. در شرایط نوری مناسب برگها به رنگ برنزی زیبایی در می آیند و گلهای آن در شرایط آپارتمانی ظاهر نمی شود. رنگ برگها با رنگ دمبرگ و ساقه های قهوه ای که دارای خالهای سفید هستند هماهنگی جالبی دارند...▪ نور: احتیاج شدید به نور دارد البته به طور غیر مستقیم▪ دما: تابستان ( ۲۱ درجه) و در زمستان ( ۱۵ درجه) ▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۲ بار و در زمستان هفته ای ۱ بار ▪ غبارپاشی: تابستان هر روز و بهتر است از دستگاادامه مقاله گیاه دیزیگتکا ( نوعی آزالیا)برچسب ها: نوعی. آکاایران. مناسب. برگ. خالهای.