کاکتوس ربوتیا چیست

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- از کاکتوس ربوتیا چیست بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

کاکتوس

کاکتوس ربوتیا چیستC.Rebutiaکاکتوس ربوتیا C.Rebutia، جنسی ازخانواده کاکتوسها cactaceae است که بلندی آن درانواع مختلف به 4 تا 8 سانتیمتر میرسد . اندامی کروی شکل مرکب از غده های کوچک کنار هم و پوشیده از تیغ های کوچک دارد و علیرغم جثه کوچک گلهای نسبتأ درشتی به رنگهای قرمز ، نارنجی و زردمیدهد .این کاکتوس بومی مناطق شمالی آرژانتین و بولیوی بوده و اندازه آن بقدری کوچک است که در یک سطح 100×20 سانتیمتری حدود 150 عدد آن جا میگیرد . ربوتیا C.Rebutia فقط در ماسه خالص یا پیت رشد میکند لذا نیازی نیست که بادامه مقاله کاکتوس ربوتیا چیستبرچسب ها: آکاایران. کنار. جنس. درشتی به رنگهای قرمز نارنجی. پوشیده.