اعجاز آب

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از اعجاز آب بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علم و دانش امروزی,شگفتی های آب درمانی,مولکولهای آب

اعجاز آب علم و دانش بشر امروزه مدعی است که منشا کیهان و گیتی را کشف کرده و شاهد پدیده های پیچیده ای در هستی و جهان است،سفر به ماه،شبکه های مخابراتی و اینترنت و هزاران نمونه از این دست همگی اتفاقاتی هستند که صد سال پیش غیر ممکن می نمودند. اما واقعیت این است که بشر هرگز موفق نخواهد شد تا نسبت به همه مسایل پیرامونش آگاه شود،دانشمندان حتی هنوز قادر نیستند کیفیت ساخت و ایجاد بلورهای یخ را روشن کنند که مساله ای پیش و پا افتاده به نظر می رسد.یکی از این گونه مسا ئل جذاب و وهم انگیزادامه مقاله اعجاز آببرچسب ها: علم. اینترنت. شاهد. علم. کشف.