استانداردهای اجباری صنعت خودرو

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از استانداردهای اجباری صنعت خودرو بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علوم,فناوری,نوآوری

استانداردهای اجباری صنعت خودرو استاندارد آلایندگی صوتی (هشداردهنده شنیداری) استانداردهای اجباری صنعت خودرو، مطابق لیست ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تمامی خودروها، شامل ۵۵ استاندارد اجباری برای خودروست که ۴۲ استاندارد آن مربوط به خودروهای سواری بنزینی می باشد. درحال حاضر، تمرکز سازمان های بازرسی و محیط زیست بر استاندارد آلایندگی هوا متمرکز شده، اما استانداردهای آلایندگی صوتی نیز از اهمیتی خاص برخوردار است، استانداردهای مربوط به آلایندگی صوتی، شاملادامه مقاله استانداردهای اجباری صنعت خودروبرچسب ها: اجباری. صنعت. خودرو. آکاایران. استاندارد.