آیا میدانید سری بیست و پنجم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از آیا میدانید سری بیست و پنجم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آیا میدانید سری بیست و پنجم - آکا

آیا میدانید سری بیست و پنجمآیا میدانید...بیشتر وزن مغز انسان را آب تشکیل می دهد.آیا میدانید...اندازه ی قلب شما حدوداً برابر زمان اول آن است.آیا میدانید...طولانی ترین رکورد پرواز یک مرغ 13 ثانیه است.آیا میدانید...یک افعی می تواند یک بز بزرگ را ببلعد.آیا میدانید...قورباغه ها بیشتر از طریق پوستشان آب می نوشند.آیا میدانید...یک گربه 20 ماهیچه در هر گوشش دارد.آیا میدانید...میمون ها در دوران پیری مانند انسان ها طاس می شوند.آیا میدانید...تنها وزغ های نر قورقور می کنند.آیا میدانید...مونا لیزا ابرو نداشتادامه مقاله آیا میدانید سری بیست و پنجمبرچسب ها: بیست. پنجم. آکا. میدانید. وقتی.