باهوش ترین پرنده

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از باهوش ترین پرنده بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

باهوش ترین پرنده

باهوش ترین پرندهبراساس تحقیقات یک دانشمند کانادایی که شیوه ای برای اندازه گیری ضریب هوشی پرندگان ابداع کرده است، کلاغ ها و جی جاغ ها (زاغ کبود) در عالم طیور مغز متفکر به حساب می آیند.  کلاغ ها به شیوه هایی بدیع غذا را جستجو می کنند.مقیاس ضریب هوشی پرندگان براساس تعدد شیوه های ابتکارآمیزی که هر پرنده برای دستیابی به غذا در طبیعت نشان داده تنظیم شده است.  این مساله که طوطی ها علیرغم مغز بزرگ خود در جدول هوشی در مقامی بالا قرار نگرفتند دکتر لوئیس لافبوره، خالق این آزمون را به شگفت آورده است. طوادامه مقاله باهوش ترین پرندهبرچسب ها: ترین. پرنده. آکاایران. اندازه. کلاغ.