باید برای زلزله فکری کرد

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از باید برای زلزله فکری کرد بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

زلزله,ساختمان,مقاوم سازی

باید برای زلزله فکری کرد کشور ما کشور زلزله خیزی است و زلزله های بزرگ در این کشور کم رخ نداده. این مساله نشان می دهد که توجه کردن به پایداری ساختمان در برابر زلزله، یک ضرورت اصلی است. اگرچه در سال های اخیر بلندمرتبه سازی در کشور رونق فراوانی یافته اما اغلب، ساخت و سازها به صورت سنتی انجام پذیرفته و تنها با بزرگ کردن ابعاد یک ساختمان سنتی دو یا سه طبقه اقدام به ساخت بناهای بیست طبقه و یا بلندتر شده است.واضح است که با تکیه بر روش های سنتی نمی توان ساختمان بلندی که در برابر زلزادامه مقاله باید برای زلزله فکری کردبرچسب ها: زلزله. فکری. آکاایران. بنا. بزرگ.