چرا بعضی افراد چپ دست هستند؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از چرا بعضی افراد چپ دست هستند؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آیا میدانید

افراد چپ دست کسانی هستند که به طبع،طرف راست نیمکره مغزی آنها فعال تر است. ‌شاید افراد چپ دست این کار را درست انجام می دهند! ‌بسیاری از صاحبنظران معتقدند که اگر کودک چپ دست باشد و تمایل داشته باشد که کارهایش را با دست چپ انجام دهد ‌و اگر عملکرد او با دست چپ درست باشد، نباید بابت این مسئله نگران بود. متاسفانه قبلا تصور می شد که این نوعی اختلال ‌است و یا باعث می شود که فرد درزندگی دچار لغزش شود.دو تئوری در مباحثات وجود دارد که گویای این حقیقت است که چرا ۴% از مردم چپ دست هستند. یک تئوری دررابطه باادامه مقاله چرا بعضی افراد چپ دست هستند؟برچسب ها: افراد. مربوط. شود. طرف. حقیقت.