دانستنی هایی در مورد سرطان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از دانستنی هایی در مورد سرطان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

akairan

مقالات مفید - اطلاعات عمومی - دانستنی هایی در مورد سرطانیک سلول طبیعی ممکن است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلول سرطانی تبدیل شود، ولی در اغلب موارد ، تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطانزا مانند الکل و دخانیات صورت می گیرد. شکل ظاهری و نیز عملکرد سلولهای سرطانی شده با سلولهای طبیعی تفاوت دارد. جهش یا تغییر ایجاد شده درDNA یا ماده ژنتیکی سلول اتفاق می افتد.DNA همان مسئول کنترل شکل ظاهری و عملکرد سلول است. وقتیDNA یک سلول تغییر می کند، آن سلول با سلولهای سالم کنار خود تفاوت می یابد و دیگر کار سلولادامه مقاله دانستنی هایی در مورد سرطانبرچسب ها: هایی. سرطان. مقالات. مفید. آکا.