گذری بر علم اعداد

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از گذری بر علم اعداد بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علم اعداد,عدد تقدیر,طالع بینی اعداد

گذری بر علم اعداد  برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسیم.مثلاً اگر عدد سرنوشت کسی ۴ و عدد علامت خورشیدی او ۹ باشد، آنگاه داریم :۴ = ۳+۱ = ۱۳ = ۹+۴ یعنی عدد تقدیر او ۴ است .▪ تفسیر اعداد تقدیرابتدا عدد تقدیر خود را به همان روشی که گفتیم به دست آورید سپس تفسیر آن عدد را که در اینجا آورده شده است، بخوانیدـ خود ساخته : شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع، فردگرا، شایسته و رهبر هستیدـ مطیع و گوش به فرمان : شمادامه مقاله گذری بر علم اعدادبرچسب ها: علم. اعداد. آکاایران. عدد. عدد.