همسایه خوب در قاب کوچک زندگی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از همسایه خوب در قاب کوچک زندگی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

همسایه خوب در قاب کوچک زندگی

همسایه خوب در قاب کوچک زندگی  رشدجمعیت شهری و گذر زمان در چند دهه گذشته عاملی بود تا تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی مردم به‌وجود آید؛ تغییراتی که گاه از سر شوق و اشتیاق بود. این تغییرات به مرور زمان در شرایطی وارد جامعه می‌شود که جایگزین شدن ماشین به جای درشکه استفاده از تلفن همراه به جای باجه‌های تلفن و بسیاری از وسایل مدرن امروزی برای نسل‌ها و دهه‌های گذشته حتی فکر کردن و در تخیل آوردنش هم کار بسیار سختی بود. از سوی دیگر تغییراتی نیز از سر اجبار و نیاز درجامعه به‌وجود آمد که دیگر چادامه مقاله همسایه خوب در قاب کوچک زندگیبرچسب ها: کوچک. آکاایران. می‌شد. مردم. شهر.