هنر معرق چرم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از هنر معرق چرم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

صنایع دستی چرمی, هنر معرق چرم, هنر سوخت چرم

هنر معرق چرمهنر معرق نوعی تزئین چندتکه ای هم سطح والحاقی است که در آن قطعاتی مطابق با قسمت بندی های طرح از لایه های هم ضخامت از قطعات، کنار هم چیده تشکیل شده باشد ، این کار نوعی معرق کاری است. شاخه های متفاوت در این هنر نیز به جذابیت آن افزوده که می توان از تکنیک های معرق کاری به چند نمونه زیر اشاره کرد:معرق چوب، معرق کاشی، و معرق چرم پیشینه ی معرق:مرور آثار، علائم، نوشته ها و کتیبه های دوران گذشته تاریخ ایران و نقوشی که در آثار باستانی دیده میشود نشان دهنده این است که ایرانیان قدیمادامه مقاله هنر معرق چرمبرچسب ها: هنر معرق چرم. هنر سوخت چرم. صنایع دستی ایران. هنر معرق کاری. معرق چوب.