هنر مغز

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از هنر مغز بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علمینوآری,دانستی,تکنولوژی

هنر مغززمینه شناختی، به معنای دقیق کلمه، در علوم جدید، به شناخت نوین هنر مغز، مربوط می شود. هنر مغز، دارای شناختی است که شامل توجه، ادراک، هوش، زبان، حافظه، مقایسه و تفسیر مفاهیم و مهمتر از همه، "یادگیری" می باشد. جهان،همه شگفتی هاست و یادگیری، هنر شگفت انگیز ساختار و کارکرد مغز است."اولیور ساکس" (نوروساینتیست معاصر)زمینه شناختی، به معنای دقیق کلمه، در علوم جدید، به شناخت نوین هنر مغز، مربوط می شود. هنر مغز، دارای شناختی است که شامل توجه، ادراک، هوش، زبان، حافظه، مقایسه و تفسیر مفاهیادامه مقاله هنر مغزبرچسب ها: مغز. آکاایران. زمینه. زمینه شناختی به معنای دقیق کلمه در علوم جدید. هنر.