هشدار برای ادامه زندگی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از هشدار برای ادامه زندگی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علمینوآری,دانستی,تکنولوژی

هشدار برای ادامه زندگیهمه ما می خواهیم بیشتر زنده بمانیم! این یک واقعیت است که بخش عمده ای از تلاش های بشر به آن مربوط می شود. نه تنها پزشکان و دانشمندان ژنتیک می کوشند تا عمر بشر را افزایش دهند بلکه تلاش مهندسان نیز به نوعی در همین راستا قرار دارد. سازندگان خودرو سعی می کنند با افزایش ایمنی اتومبیل ها ریسک آسیب دیدن در هنگام رانندگی را کاهش دهند. ایمنی فعال خودرو (نظیر سیستم های مدرنی که در ترمز به کار می روند) در جهت پیشگیری از تصادفات عمل می کند اما سیستم های غیرفعال نظیر شاسی های مدرن امروادامه مقاله هشدار برای ادامه زندگیبرچسب ها: ادامه. آکاایران. تکنولوژی موثر در افزایش ایمنی. ایمنی فعال خودرو. ایمنی فعال خودرو نظیر سیستم های.