حیوان تقدیر خود را بشناسیم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از حیوان تقدیر خود را بشناسیم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علم انسان شناسی,طبیعت روح,یافتن توتم زندگی

حیوان تقدیر خود را بشناسیم  در اینکه هیچ موجودی بی حساب سر از گریبان خلقت بیرون نیاورده و بیهوده در کنار موجودات دیگر قرار نگرفته است شکی نیست. در علم انسان شناسی و جاندار بودن طبیعت، اعتقاد به این امر است که همه چیز در طبیعت ـ عناصر و حیوانات ـ دارای روح هستند و این ارواح با انسان ها رابطهٔ بسیار نزدیکی دارند. در این میان آب و حیوانات به عنوان بخشی از این طبیعت همیشه و در سراسر تاریخ الهام بخش نوع بشر بوده اند. ● گوشه ای از حکمت آفرینشآب از جهت اینکه سرمنشأ حیات و زندگی است و حیوانت هم بهادامه مقاله حیوان تقدیر خود را بشناسیمبرچسب ها: خود. آکاایران. بخش. طبیعت. هیچ.