کاشت موی طبیعی چگونه ابداع شد؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از کاشت موی طبیعی چگونه ابداع شد؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

کاشت موی طبیعی چگونه ابداع شد؟ - آکا

در حال حاضر دکتر اورنتریخ را پدر پیوند موی طبیعی می دانند.پیوند موی طبیعی با پایان نامه آقای دکتر دیفن باخ درآلمان درسال 1822 با موضوع پیوند مو در حیوانات شروع شد. در دهه 1950 پزشکان ژاپنی برای نخستین بار اقدام به برداشت مو از نواحی گوناگون بدن و کاشت آن در مناطق طاس نمودند.دکتر نورمن اورنتریخ متخصص پوست آمریکایی اولین فردی بود که درسال 1959 برای رفع طاسی مردانه تکنیک برداشت مو از پشت سر و پیوندآن در نواحی طاس جلوی سر را توضیح داد. نظر به اینکه هیچکدام از پزشکان قبل از دکتر اورنتریخ متوجه اثر درادامه مقاله کاشت موی طبیعی چگونه ابداع شد؟برچسب ها: چگونه. ابداع. آکا. حال. دکتر.