کنترل فرآیند شش سیگما به کمک تریز

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از کنترل فرآیند شش سیگما به کمک تریز بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علمینوآری,دانستی,تکنولوژی

کنترل فرآیند شش سیگما به کمک تریز شش سیگما یک متدولوژی ساختار یافته است که برای هر فرآیند تکراری، روش و دستورالعمل و یا کنترل نمودن استفاده می شود. آمار نشان می دهد که این متدولوژی درسال ۱۹۸۰ درMotorola توسعه یافته است. شش سیگما یک متدولوژی ساختار یافته است که برای هر فرآیند تکراری، روش و دستورالعمل و یا کنترل نمودن استفاده می شود. آمار نشان می دهد که این متدولوژی درسال ۱۹۸۰ درMotorola توسعه یافته است. ● مقدمهاین یک جمله معروف است که می گوید ‹‹کیفیت جذب کننده مشتری است و اختراع متادامه مقاله کنترل فرآیند شش سیگما به کمک تریزبرچسب ها: فرآیند. به. کمک. آکاایران. شود.